Vertellingen

Scholen

 Nieuw! Wetenschap - Thema Jeugdboekmaand 2018

Vertellingen voor verschillende leeftijden in voorbereiding

Voor basisscholen

Of: we stellen voor alle klassen een programma op op maat. Al of niet volgens een gezamenlijk thema  Water, Liefde, Winterverhalen, Geheimen, Lachen, Op avontuur, .... Alle kinderen vanaf vijf jaar krijgen een verhaal. Ook ouders en leerkrachten kunnen meegenieten tijdens een sessie voor de hele school. Thema en schema met u te bespreken.

Of: je tekent als school in voor een vaste voorstelling.  Neem dan zeker een kijkje bij het aanbod voor Bibliotheken en voor Jonge kinderen, Kinderen en Jongeren.

Een bibliothecaris: '150 leerlingen van de basisschool werden in de bib verwacht voor een vertelvoorstelling. Alle kinderen luisterden heel aandachtig en enthousiast naar een schitterende Veerle Ernalsteen en Joe Baele. Beide vertellers hielden permanent contact met hun publiek dat iedere keer weer respons gaf. De kinderen lieten zich drijven op de verhalenstroom en transformeerden woorden tot beelden. Hieruit blijkt eens te meer hoeveel kinderen van verhalen houden. Hun enthousiasme was zo groot dat ze een bisnummer wisten af te dwingen.  Zo’n belevenis, waarbij kinderen zich totaal mogen overleveren aan hun fantasie blijft ongetwijfeld leven in hun herinnering. We zijn ervan overtuigd dat het kinderen aanzet tot (meer) lezen en het beantwoordt aan de doelstelling van bibliotheken en scholen om het lezen te bevorderen.'

Voor secundair onderwijs

Voor eerste graad:  aansluiten bij eigen thema's en/of dat van de Jeugdboekenweek. Neem zeker een kijkje bij het aanbod voor Bibliotheken en voor Jonge kinderen, Kinderen en Jongeren.

Voor tweede en derde graad: een mix van  sprookjes en volksverhalen, legenden, fabels en scheppingsverhalen van over de hele wereld. 0ude en nieuwe versies, om kennis  te maken met de verhalen, verhalenrijkdom én met het vertellen ervan.  Ook sagen uit Vlaanderen en verhalen uit de literatuur zoals de Decamerone en 1001-nacht. Voor het aanbod: neem een kijkje bij  Kinderen en Jongeren en bij Volwassenen. Ook in aansluiting met de leerdoelen van de tweede graad S.O.

Een bibliothecaris: 'Beste Veerle, In de bib zijn we weer op volle snelheid aan het plannen voor volgend schooljaar. Je was bij ons te gast in mei voor de tweede graad middelbaar. Ik vroeg de leerkracht of hij opnieuw wil samenwerken rond oude verhalen en legendes en hier zijn antwoord: “En wat zeker weer moet gepland worden is Veerle, de verhalenvertelster! De leerlingen waren laaiend enthousiast!” Leuk, hé!'