Workshops

NT2 vertelt - voor taalleerders

Voorop staat naar verhalen luisteren en zélf spreken en vertellen.  Ook voor mensen met enkel een beginnersniveau achter de rug. Via een waaier aan activerende (vertel)werkvormen wordt de behoefte tot spreken en vertellen gecreëerd. ‘IJsbrekers/energizers’ zetten deelnemers aan tot spreken en bevorderen een goede open sfeer in de groep.  Via groepsoefeningen vertellen mensen eigen herinneringen
en/of traditionele volksverhalen die ze zelf kennen. Beginnende Nederlandstaligen (her)vertellen een verhaal gekleurd met eigen
invullingen. Iedereen leert elkaar wat beter en vooral anders kennen en beleeft er plezier aan.

Ervaringen: Veerle Ernalsteen heeft met taal en interculturaliteit vele waters doorzwommen: van docent NT2,  over onderzoeker-materiaalontwikkelaar diversiteit tot verhalenverteller van verhalen uit verschillende windstreken en verteldocente aan NT2-cursisten, zoals Goed Gesprookjes! 2014, Spooky Stories 2014,  NT2 vertelt 2015, Babbelonië 2015.

Bronnen: Workshop Katrice Horsley – Fonkelvogel,  Leuven, februari 2013; Werksessie voor leraren in opleiding door Kamini Ramachandran – Alden Biesen, april 2014; www.sheherazade.eu/en/content/resources

» Meer workshops