Projecten

Goed Gesprookjes

Goed Gesprookjes is een vertelproject van Open School Antwerpen. In mei 2014 werkten alle klassen een hele maand rond verhalen vertellen.  Begeleid door de eigen Open Schooldocenten en/of verteldocent Veerle Ernalsteen. Er waren ook workshops en voorstellingen voor lesgevers en cursisten. Via deze blog vind je (les-)ideeën, ervaringen, foto’s & filmpjes.

Docent Kris Kuypers vertelt: 'De stress is uit mijn hoofd'. Op woensdag 22 mei 2014 kwam Veerle een tweede workshop geven voor mijn Alfa cursisten module 13. Eén cursist had een elektronische drum bij en gaf een demonstratie. Later in de workshop begeleidde hij soms de verhalen.  Een paar cursisten hadden eten mee en vertelden daarover. Veerle vertelde een verhaal met veel herhaling en beweging. Tania vertelde een jeugdherinnering en de cursisten werden uitgenodigd om naar jeugdherinneringen te zoeken in kleine groepjes. Nadien vertelde elke cursist zijn verhaal voor de klas.De kleine tussendoorspelletjes waren zeer leuk.Wat me tijdens de 2 dagen opviel was dat elke cursist, ook de meer zwijgzame, met plezier praatten en ontspanden. Of zoals één cursist zei: ‘de stress is uit mijn hoofd’. Een mooier compliment kan Veerle toch niet krijgen?

Meer weten: 'Een hele maand mei wordt er gewerkt aan storytelling voor en met cursisten Nederelands als Tweede Taal. 

De aftrap wordt gegeven met een vertelvoorstelling door Hilde Rogge en Veerle Ernalsteen in Atlas. Volksverhalen met een rode draad.  Waaronder ook verhalen van Arabische en/of Perzische oorsprong. Ook een verhaal om zelf na te vertellen aan (eigen) kinderen...
Ook de Trefdag NT2 staat in het licht van Storytelling. Veerle Ernalsteen geeft er een masterclass voor docenten.

Open School  opent haar Goed Gesprookjes met een dagworkshop voor docenten door Katrice Horsley.

Daarna volgen ‘Een, twee drie verhalen’, een vertelvoorstelling  voor cursisten door Hilde Rogge en Veerle Ernalsteen. Korte verhalen, op een, twee, drie verteld en verhalen met drie prinsen, drie soldaten, drie wensen, ... . Cursisten worden ook vergast op een poppentheater Floris en Blancefloer door vzw De Dagen .

Zes voormiddagen krijgen sommige klassen ook zelf workshops vertellen: doel is hun actief taalgebruik op een leuke manier stimuleren. "Voor de workshops vertrekken we van herinneringen en dagelijkse belevenissen van de cursisten, gebeurtenissen in de stad of wijk. Die worden samen met de cursisten gekleurd: meer details, zintuigen, beelden maken, emotie toevoegen, aan elkaar vertellen. Dit kan aan de hand van foto’s of voorwerpen, elkaar vragen stellen, een herinneringskaart maken of –plattegrond maken, steeds vertrekkende van korte anekdotes van de cursisten zelf. Ook korte en speelse oefeningen om de tongen en de fantasie los te maken. Er zijn ook mogelijkheden om te werken met bijv. traditionele verhalen (volksverhalen, sprookjes,…. en methodieken zoals een ‘vertelkoord’, de rode draad in een verhaal, de opbouw van een verhaal…. De cursisten werken voornamelijk in groepjes. Sterke en minder sterke samen in een groepje." De workshops worden begeleid door Veerle Ernalsteen, ex-docent aan de basiseducatie, en mee voorbereid door docent Annemei Wauters.

In oktober wordt het Atlastraject voor cursisten en docenten voorgezet.  We dromen van een masterclas op basis van de opgedane ervaringen, een verhalenbank en een vertelevent waar ook cursisten zelf vertellen in een taal naar keuze.'

  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes
  • Goed Gesprookjes

» Meer projecten